Siirry suoraan sisältöön

Magneettisia tunnuslukuja

Nurmijärven K ja Kp

K-luku kuvaa magneettikentän epäsäännöllisten vaihtelujen suuruutta kolmen tunnin jaksoissa asteikolla 0-9. Indeksi on skaalattu asemakohtaisesti siten, että kutakin indeksilukua esiintyy jokaisella asemalla yhtä paljon. Nurmijärven K-luku poikkeaa oikeaoppisesta K-indeksistä kahdessa suhteessa: Se lasketaann liukuvasti siirtyvissä kolmen tunnin jaksoissa kiinteiden kolmen tunnin aikavälien sijasta, jolloin viimeinen arvo on virallista K-lukua ajantasaisempi. Sitä laskettaessa ei ole vähennetty kentän keskimääräistä päivittäistä muutosta, minkä vuoksi geomagneettisesti rauhallisina aikoina tämä K-luku saa usein vähän isompia arvoja kuin oikeaoppisesti laskettu K.

Tiettyjen keskileveysasteiden magneettisten observatorioiden K-lukujen keskiarvona lasketaan planetaarinen K eli Kp, joka on eniten käytetty mitta geomagneettisten myrskyjen voimakkuudelle. Geomagneettinen aktiivisuus määritellään myrskyksi, jos Kp:n arvo on 5 tai suurempi. Alla GFZ Potsdamin laskema virallinen Kp-luku.

Kuva: Saksan geotieteiden tutkimuskeskus GFZ.

Revontulivyöhykkeen sähkövirrat

IU- ja IL-indeksit ovat alueellisia versioita planetaarisista AU- ja AL-luvuista. Ne kuvaavat revontulivyöhykkeellä ionosfäärissä kulkevien sähkövirtojen voimakkuutta. Vertaa AE (Auroral Electrojet) -indeksiin. Alla olevassa kuvassa itään (EEJ) ja länteen (WEJ) kulkevien sähkövirtojen voimakkuudet Pohjois-Euroopassa on laskettu IMAGE-verkon magneettisista mittauksista käyttäen alkeisvirtajärjestelmien sovitusta mitattuihin magneettikentän häiriöihin.

Muita tunnuslukuja

Useita geomagneettisia tunnuslukuja laskee ja jakelee Kioton WDC.